... všetko o povinnom zmluvnom poistení

Výpoveď PZP

Výpoveď PZP

 • Chcete vypovedať vašu PZP zmluvu
 • Neviete ako na to?
 • Ako si vybrať výhodnejšie PZP
 • Využite náš formulár pre výpoveď PZP
 • Čítajte viac

» ako vypovedať PZP

Výpoveď PZP zodpovednosti vozidla

Výpoveď PZP

1. Na výpoveď zmluvy PZP, použite tento formulár: Výpoveď poistnej zmluvy PZP – formulár

2. Vyplnený formulár vytlačte a odošlite na adresu vašej poisťovne(adresu nájdete predvyplnenú vo formulári)

3. Pre istotu si pozorne prečítajte inštrukcie v tomto článku

4. nájdite si nové PZP poistenie pre vaše auto:
porovnanie PZP

Ako postupovať pri výpovedi PZP

Zisťovali ste, či v inej poisťovni zaplatíte menej za povinné zmluvné poistenie vašeho auta a našli ste poisťovnu, kde zaplatíte menej, v cene PZP dostanene lepšie služby, alebo len jednoducho nie ste spokojný so svojou súčasnou poisťovňou (odmietla vám plniť poistné krytie, a pod.)? Zo zákona máte možnosť zmeniť poisťovňu a nie je to nič zložité. Čítajte ďalej, čo musíte spraviť pre výpoveď PZP!

Hlavným obmedzením a podmienkou je doručenie výpovede PZP do vašej súčasnej poisťovne(doručením sa rozumie deň, kedy výpoveď obdržala poisťovňa, nie dátum podania na pošte) v termíne najneskôr 6 týždňov pre výročným dňom začiatku platnosti poistnej zmluvy. Čo to presne znamená? Príklad: Zobrali ste do rúk vaše poistnú zmluvu a zistili ste, že koniec poistného obdobia(poistné obdobie býva zväčša jeden technický rok, napr. 23.7.2011 – 23.7.2012) je stanovený na 23.7.2012 (pondelok), teraz odrátajte 6 pondelkov dozadu v kalendári, čím dostanete 18.6.2012(pondelok), a to je najposlednejší termín, kedy musí byť výpoveď PZP doručená v poisťovni.

Do žiadosti za musí uviesť číslo poistnej zmluvy(opäť sa pozrite do svojej aktuálnej PZP zmluvy) a vaše osobné údaje. Toto sa do stanoveného termínu musí odoslať na adresu vašej aktuálnej poisťovne. Nemusíte sa trápiť s tým ako má žiadosť presne vyzerať, predvyplnený vzor zmluvy sme pre vás pripravili na začiatku tohto článku. Stačí vyplniť, vytlačiť a odoslať!

Kedy zaniká PZP

 • Nezaplatením stanoveného poistného do 1 mesiaca od dátumu splatnosti
 • Zmenou v zázname držiteľa vozidla v Osvedčení o evidencií vozidla
  Formulár – oznámenia o zmene držiteľa vozidla >> stiahnuť
 • Pri úplnou zničení resp. znefunkčnení automobilu
 • Vyradením vozidla z evidencie motorových vozidiel
 • Pri zmene leasingového nájomcu pre automobil
 • Výpoveďou PZP do 2 mesiacov od uzavretia zmluvy PZP alebo po poistnej udalosti do 1 mesiaca po jej oznámení, kde platí výpovedná lehota 1 mesiac
 • Všetky z vyššie uvedených dôvodov zániku PZP poistenia máte povinnosť vašej poisťovni vydokladovať