... všetko o povinnom zmluvnom poistení

PZP Wüstenrot poisťovňa

Čo sa zohľadňuje pri výpočte poistných sadzieb

PZP Wüstenrot

 • Vek – osoby vo veku menej ako 26 rokov majú výššie sadzby
 • Výkon auta (kW)

Zľavy a prirážky

 • Zvýhodnené sadzby v prípade ak v poisťovni Wüstenrot máte evidovaný iný uzavretý poistný produkt ako napr. životné poistenie či poistenie nehnuteľnosti
 • Pri využívaní vozidla pre potreby taxislužby, autopožičovne a vo vozidlách prednostnej jazdy Wüstenrot zvykne uplatňovať prirážku 200 %

Ďalšie údaje o PZP Wüstenrot

 • platnosť zmluvy PZP: PZP zmluva je na dobu neurčitú, ak nechcete mať ďalej PZP vo Wüstenrot je možné zmluvu vypovedať, použite náš formulár na výpoveď zmluvy PZP
 • Možnosť platenia: štandardne sa dá platiť poistné len vo forme ročných splátok
 • Spôsob platenia poistného: internetbanking, platobná karta(online poistenie), bankovou zloženkou alebo poštovou poukážkou na účet poisťovne Wüstenrot.

Limity krytia a produkty

 • 5 mil. € – škody na zdraví a náklady vzniknuté pri usmrtení osôb, bez ohľadu na počet zranených alebo usmrtených
 • 1 mil. € – pri vecných škodách, škody vzniknutej poškodením, zničením, odcudzením alebo stratou veci, pri ušlom zisku a tiež na pokrytie právnych nákladov vzniknutých pri uplatňovaní nárokov, bez ohľadu na počet poškodených

Dôležité kontakty Wüstenrot

 • Čísla na pomoc a nahlasovanie pri poistnej udalosti: tel. +421 2 57 889 333
 • Viac informácii o PZP Wüstenrot sa dozviete aj na nasledovnom čísle resp. mailom:
  tel. č.: 02/57889901
  mail: info@wuestenrot.sk.
 • Centrála:
  Centrála Wüstenrot Bratislava:
  Wüstenrot poisťovňa, a. s.
  Karadžičova 17,
  825 22 Bratislava

Asistenčné služby

ASA – Autoklub Slovakia Assistance
Zorganizovanie pomoci a úhrada nákladov do 70 € na Slovensku a v Českej republike alebo do 110 € v zahraničí:

 • Dopravná nehoda – oprava na mieste, odťah a úschova vozidla
 • Porucha vozidla – oprava na mieste, odťah a úschova vozidla
 • Pokračovanie v ceste alebo návrat do vlasti po nehode alebo pri poruche vozidla
 • Krádež vozidla – ubytovanie na 1 noc, pokračovanie v ceste alebo návrat domov
 • Strata kľúčov od vozidla – otvorenie dvier, výmena zámkov, odťah do servisu
 • Zámena paliva v nádrži, vyčerpanie paliva
 • Defekt pneumatiky – výmena pneumatiky na mieste
 • Pomoc pri zdokumentovaní dopravnej nehody
 • Vyradenie vozidla z evidencie a jeho zošrotovanie po nehode v zahraničí
 • Cesta náhradného vodiča k vozidlu v prípade hospitalizácie vodiča v zahraničí
 • Odovzdanie odkazu blízkej osobe po nehode alebo poruche vozidla v zahraničí

Kompletný prehľad poskytovaných služieb, výšky krytia a všetky ostatné dôležité informácie nájdete aj tu: Asistenčné služby Wüstenrot

Sadzby

- sadzby platia od 1.10.2013

Vypočítať cenu PZP Wüstenrot, kliknite sem

» cena PZP

Sadzobník PZP Wüstenrot poisťovňa

Ročné poistné
kW FO a FO podnikatelia od 26 rokov a všetky PO FO a FO podnikatelia do 25 rokov
0-47 89€ 149€
48-57 99€ 159€
58-67 109€ 169€
68-77 119€ 189€
78-87 139€ 229€
88-117 169€ 279€
118 - 209€ 349€
príves do 3500 kg 29€
kW Ročné poistné pre motocykle
0-5 29€
6-25 39€
26-65 79€
66 - 129€