... všetko o povinnom zmluvnom poistení

PZP KOMUNÁLNA poisťovňa

PZP KOMUNÁLNA poisťovňa

Čo sa zohľadňuje pri výpočte cien PZP v Komunálnej poisťovni?

 • Objem motora v cm3
 • Účel použitia vozidla

Sadzby a produkty:

Produkty: GARANT PLUS, EUROGARANT PLUS
Odlišnosti medzi produktami spočívajú vo výške poistného krytia a rozsahu asistenčných služieb

GARANT PLUS

- Limity krytia (od 1.1.2012):

 • 5 000 000,00 EUR pre škody na zdraví a náklady pri usmrtení, bez ohľadu na počet osôsb zranených alebo usmertených pri poistnej udalosti
 • 1 000 000,00 EUR pre škody spôsobené na majetku a ušlý zisk pre všetkých poškodených spolu

- Asistenčné služby:

 • Predcestovná asistencia
  - turistické informácie
  - cestovné informácie: zjazdnosť ciest, ceny benzínu a nafty, poplatky na cestách (mýtne)
 • Administratívno – právna asistencia
  - právne rady v núdzovej situácii
  - informácie o pravidlách cestnej premávky
  - telefonická pomoc v núdzi
  - tlmočenie a preklady
  - regresné konanie – vymáhanie škody
 • Technická asistencia
  - oprava na miesta, odťah, úschova vozidla
  - pokračovanie v ceste – ubytovanie, náhradná doprava
  - krádež vozidla – ubytovanie na 1 noc do 66 €, pokračovanie v ceste alebo návrat domov
  - strata kľúčov od vozidla – otvorenie dvier, výmena zámkov do 50 €
  - zámena paliva v nádrži, vyčerpanie paliva do 50 €
  - defekt pneumatiky – výmena pneumatiky na mieste do 50 €

Úplný prehľad asistenčných služieb, ktoré dostanete s uzavretím PZP produktu GARANT PLUS nájdete tu: Asistenčné služby Komunálna poisťovňa – GARANT PLUS

EUROGARANT PLUS

- Limity krytia (od 1.1.2012):

 • 5 000 000,00 EUR pre škody na zdraví a náklady pri usmrtení, bez ohľadu na počet osôb zranených alebo usrtených pri poistnej udalosti
 • 2 000 000,00 EUR pre škody spôsobené na majetku a ušlý zisk pre všetkých poškodených spolu

- Výhodné pri pravidelnej preprave tovaru a osôb na cestách do zahraničia, posktytuje rozsiahlejšiu ponuku asistenčných služieb poskytovaných v zahraničí.

- Frekvencia platieb: možnosť platiť ročne, polročne alebo štvrťročne.

- Asistenčné služby:

 • Predcestovná asistencia
  - turistické informácie
  - cestovné informácie: zjazdnosť ciest, ceny benzínu a nafty, poplatky na cestách (mýtne)
 • Administratívno – právna asistencia
  - právne rady v núdzovej situácii
  - informácie o pravidlách cestnej premávky
  - telefonická pomoc v núdzi
  - tlmočenie a preklady
  - regresné konanie – vymáhanie škody
 • Technická asistencia
  - oprava na miesta, odťah, úschova vozidla
  - pokračovanie v ceste – ubytovanie, náhradná doprava
  - krádež vozidla – ubytovanie na 1 noc do 66 €, pokračovanie v ceste alebo návrat domov
  - strata kľúčov od vozidla – otvorenie dvier, výmena zámkov do 50 €
  - zámena paliva v nádrži, vyčerpanie paliva do 50 €
  - defekt pneumatiky – výmena pneumatiky na mieste do 50 €

Úplný prehľad asistenčných služieb, ktoré dostanete s uzavretím PZP produktu EUROGARANT PLUS nájdete tu Asistenčné služby Komunálna poisťovňa – EUROGARANT PLUS

Kam volať ak potrebujete využiť asistenčné služby KOMUNÁLNEJ poisťovne?

Tel. linka pre Slovensko: 18 118
Tel. linka pre Zahraničie: +421 2 6353 2236

Ďalšie výhody PZP Komunálna poisťovňa

Živelné poistenie vozidla
KOMUNÁLNA poisťovňa poskytne plnenie, ak dôjde poškodeniu alebo zniceniu motorového vozidla
– nárazom alebo zrútením lietadla alebo jeho častí,
– pádom stromov, stožiarov a iných predmetov, ak nie sú súčasťou poškodenej veci,
– povodňou, záplavou, zemetrasením, tiažou snehu,
– námrazou, víchricou, krupobitím,
– zosuvom pôdy, zrútením skál alebo zemín, zosúvaním alebo zrútením lavín,
teda všetko prírodnými živelnými udalosťami, neovplyvniteľnými ľudským konaním alebo opomenutím. Plnenie bude poskytnuté v časovej cene.
Úrazové poistenie sedadiel
KOMUNÁLNA poisťovňa poskytne plnenie v prípade úrazu osôb, prepravovaných motorovým vozidlom:
– Smrť následkom úrazu na poistnú sumu 3 320 €
– Trvalé následky úrazu – plnenie bude príslušné % z poistnej sumy 3 320 €

Dôležité fakty o PZP Komunálna poisťovňa

- Kontakty:
Centrála:
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.
Vienna Insurance Group.
Štefánikova 17
SK – 811 05 Bratislava

e-mail: info@kpas.sk
Infolinka: 0800 11 22 22

- PZP zmluva je uzatváraná na dobu neurčitú.

- Doklady: čo dostanete ku zmluve PZP

 • Potvrdenie o poistení(Biela karta), potrebujete na území SR
 • Zelená karta: je potvrdením o uzavretí PZP v zahraničí v členských krajinách zelenej karty, ktoré sú to sa dozviete tu: Štáty Zelenej karty

- Bonusy a zľavy
Zľavy sa uplatňujú za obdobie bez škodovej udalosti podľa nasledovného systému:

 • 1-rok nepretržitého poistenia a bez škodovej udalosti – bonus 10 %
 • 2-roky nepretržitého poistenia a bez škodovej udalosti – bonus 20 %
 • 3-roky nepretržitého poistenia a bez škodovej udalosti – bonus 30 %
 • 4-roky nepretržitého poistenia a bez škodovej udalosti – bonus 45 %
 • 5-rokov nepretržitého poistenia a bez škodovej udalosti – bonus 60 %

- Osoby staršie ako 65 rokov a ťažko zdravotne postihnuté osoby majú nárok na zľavu 50% zo základného poistného po započítaní ďalších zliav a bonusov.

Sadzby

Vypočítať cenu
PZP Komunálna poisťovňa, kliknite sem

» cena PZP

Sadzobník PZP KOMUNÁLNA poisťovňa

Klient s priaznivým škodovým priebehom
Produkt Garant Plus EuroGarant Plus
Kategória B: osobný, špeciálny, dodávkový, pojazdný stroj a malý nákladný automobil s hmotnosťou do 3500 kg a motorová trojkolka nad 400 kg
objem valcov Cena Cena
do 1300 cm3 od 87,00 EUR od 103,00 EUR
od 1301 do 1400 cm3 od 98,00 EUR od 112,00 EUR
od 1401 do 1800 cm3 od 110,50 EUR od 123,30 EUR
od 1801 do 1900 cm3 od 126,00 EUR od 139,50 EUR
od 1901 do 2500 cm3 od 153,00 EUR od 164,10 EUR
nad 2500 cm3 od 186,30 EUR od 196,20 EUR
Jednostopové motorové vozidlo, motorová trojkolka do 400 kg
do 50 cm3 od 32,00 EUR od 42,00 EUR
nad 50 cm3 do 350 cm3 od 44,00 EUR od 54,00 EUR
nad 350 cm3 od 76,00 EUR od 86,00 EUR
Iné vozidlá
typ vozdila Cena Cena
obytný automobil do 10 000 kg3 167,00 EUR 184 EUR
sanitný automobil, ak nie je stanovená nižšia sadzby z kategórie B 123,00 EUR 138,00 EUR
autombil banskej a vodnej záchrannej služby, jednotiek požiarnej ochrany, ak nie je stanovená nižšia sadzby z kategórie B 153,00 EUR 170,00 EUR
ťahač návesov 700,00 EUR 791,00 EUR
ostatné automobily a pojazdný pracovný stroj s EVČ od 3500kg do 12000kg 490,00 EUR 598,00 EUR
ostatné automobily a pojazdný pracovný stroj s EVČ nad 12000 kg 590,00 EUR 690,00 EUR
poľnohospodársky alebo lesný traktor, vysokozdvižný vozík, vozidlo používané na prevoz včelstiev, pojazdný pracovný stroj bez EVČ 48,00 EUR 61,00 EUR
motorový ručný vozík,traktor alebo traktor bez EVČ 27,00 EUR 35,00 EUR
autobus MHD 240,00 EUR 338,00 EUR
trolejbus MHD 212,00 EUR 314,00 EUR
ostatné autobusy do 5000kg 490,00 EUR 608,00 EUR
ostatné autobusy nad 5000kg 590,00 EUR 684,00 EUR
prípojné vozidlo do 750 kg, okrem vozidiel kategórie A(motocykel) a F(ťahač) a I 21,00 EUR 40,00 EUR
prípojné vozidlo nad 750 kg, okrem vozidiel kategórie A(motocykel) a F(ťahač) a I 27,00 EUR 41,00 EUR
prípojné vozidlo nad 750 kg pre ťahače návesov 90,00 EUR 99,10 EUR