... všetko o povinnom zmluvnom poistení

Online povinné zmluvné poistenie – PZP auta

Povinné zmluvné poistenie

 • Najlacnejšie PZP na Slovensku
 • Porovnajte si ceny poisťovní!
 • Ušetrite až 70% z bežnej ceny!
 • Poistite sa online za 5 minút!
 • Zaplaťte poistné platobnou kartou!

» vypočítať najvýhodnejšie PZP

Povinné zmluvné poistenie

Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla je povinné poistenie, vyplývajúce zo zákona č. 381/2001 Z.z. o povinnom zmluvnom poistení. PZP vozidla pokrýva škody na zdraví a náklady spojené s usmrtením osôb, škody na majetku súvisiace so zničením, poškodením alebo odcudzením vecí, náklady na ušlý zisk, a tiež náklady, ktoré vznikajú pri právnom zastúpení pri vymáhaní poistného plnenia.

PZP a poistná udalosť

Ak spôsobíte škodu inému účastníkovi cestnej premávky, ten má nárok na náhradu tejto škody. Poistnú udalosť musíte oznámiť vo svojej poisťovni, potom nasleduje likvidácia poistnej udalosti. Poisťovňa nakoniec vyplatí poistné plnenie priamo poškodenej strane, nikdy nie vám ako poistenému.

Kto musí mať uzatvorené PZP poistenie

PZP poistenie má zákonnú povinnosť uzatvoriť každé vozidlo alebo prípojné vozidlo s evidenčným číslom a taktiež niektoré špeciálne vozidlá bez evidenčného čísla (vysokozdvižné vozíky, poľnohospodárske a stavebné stroje), ktoré sa pohybujú po cestných komunikáciach.

PZP vozidla má povinnosť uzavrieť držiteľ vozidla, ktorý je zapísaný v Osvedčení o evidencii vozidla, tj. v technickom preukaze, vlastník motorového vozidla alebo jeho prevádzkovateľ. Povinnosť uzavrieť PZP vzniká v deň zápisu do evidencie motorových vozidiel.

Poistné krytie pri PZP vozidla

Minimálna výška poistného krytia, ktoré má poisťovňa určené zákonom, je nasledovná

 • 5 000 000 €: škody na zdraví a pri usmrtení, bez ohľadu na počet poškodených osôb.
 • 1 000 000 €: vecné škôdy, náklady na ušlý zisk a náklady na právne služby.

Viacero poisťovní ponúka za príplatok aj nadštandardné limity poistného krytia, pri vecných škodách až do výšky 10 000 000 €.

Asistenčné služby a pripoistenia

V rámci ceny PZP poistenia poskytujú poisťovne rôzne druhy asistenčných služieb, napr. odťah a oprava vozidla na mieste, pomoc pri defekte alebo nedostatku paliva, niektoré poisťovne vám zabezpečia náhradné vozidlo. Výška poistného krytia a rozsah asistenčných služieb si určuje každá poisťovňa individuálne, pre detaily si preštudujte naše stránky.

V rámci PZP poistenia ponúkajú poisťovne aj rôzne druhy pripoistení, najčastejšie nasledovné druhy:

 • Úrazové poistenie osôb prepravovaných motorovým vozidlom
 • Pripoistenie čelného skla
 • Pripoistenie živelných udalostí

Doklady k PZP

Ku PZP poisteniu patria nasledovné doklady:

 1. Poistná zmluva resp. návrh poistnej zmluvy o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti vozidla
 2. Biela karta
  Služi ako potvrdenie o uzavretí PZP poistenia. Bielou kartou sa budete preukazovať pri cestnej kontrole. Poisťovňa vám ju pošle poštou.
 3. Zelená karta
  Slúži ako potvrdenie o uzavretom povinnom zmluvnom poistení v zahraničí, konkrétne v partnerských krajinách zelenej karty, ktoré konkrétne krajiny sú to si môžete pozrieť tu: krajiny zelenej karty
 4. Všeobecné poistné podmienky o PZP zodpovednosti vozidla
 5. Správa o nehode
  V prípade poistnej udalosti musíte vypísať správu o nehode, ktorú potom odošlete do poisťovne poškodeného.

Povinné zmluvné poistenie (PZP) vozidla online

Poistnú zmluvu o PZP auta môžete uzavrieť klasickým – papierovým spôsobom, pričom poistenie vzniká podpisom poistnej zmuvy. Lepšie však urobíte, keď si poistenie “vyklikáte” na vašom počítači online z pohodlia obývačky pomocou našej internetovej aplikácie. Online PZP vzniká zaplatením prvého poistného priamo na účet poisťovne. Môžete platiť online platobnou kartou alebo internet bankingom.

Havarijné poistenie motorových vozidiel

Havarijné poistenie motorového alebo prípojného vozidla slúži ako ochrana v prípade škody na vašom vozidle následkom zavinenej alebo nezavinenej havárie, požiaru alebo živelnej udalosti (krupobitie, povodeň a podobne), krádeže celého vozidla, vykradnutia vozidla, neoprávneného použitia a zlomyseľného poškodenia – vandalizmu. Na rozdiel od PZP zodpovednosti vozidla, poistné plnenie pri havarijnom poistení vozidla sa vypláca v nových cenách, najviac však do výšky trhovej ceny vozidla, a to v prípade totálnej škody.