... všetko o povinnom zmluvnom poistení

PZP KOOPERATIVA poisťovňa

PZP KOOPERATIVA poisťovňa

Produkty a sadzby

Kooperativa ponúka 2 produkty Povinného zmluvného poistenia s rozdielnou výškou krytia

Produkty:
PZP PARTNER, PZP EUROPARTNER

Limity krytia a detaily produktov

1. PZP PARTNER

- Základný PZP produkt

- limity krytia:

 • 5 000 000 EUR pri škode na zdraví alebo pri usmrtení, výška krytia je daná bez ohľadu na počet zranených alebo usmrtených osôb
 • 1 000 000 EUR pri vecnej škode a ušlom zisku bez ohľadu na počet poškodených osôb

2. PZP EUROPARTNER
- má  vyššie limity poistného krytia
- limity:

 • 5 000 000 EUR pri škode na zdraví alebo, výška krytia je daná bez ohľadu na počet zranených alebo usmrtených osôb
 • 2 000 000 EUR pri vecnej škode a ušlom zisku bez ohľadu na počet poškodených osôb

Zľavy a bonusy

 • bonus (až do výšky 60 %)
 • Pri ročnom platení zľava 3%
 • Ak si poistíte viac áut, môžete dostať dodatočné vernostné resp. vstupné zľavy.

Sadzby

Vypočítať cenu PZP Kooperativa, kliknite sem

» cena PZP

Sadzobník PZP KOOPERATIVA poisťovňa

Čo by vás ešte mohlo zaujímať o PZP Kooperativa

- Kontakty:
Centrála
KOOPERATIVA Poisťovňa, a.s.,
Štefanovičova 4
816 23 Bratislava

email: info@koop.sk
infolinka: 0800 120 000

- Linka pre nahlasovanie škôd: nonstop kontakt: 0850 111 577
- Bonusy a zľavy: systém bonusov je založený na období bez škodovej udalosti, má nasledujúcu štruktúru

 • bezškodový priebeh 1 rok → bonus 10 %
 • bezškodový priebeh 2 roky → bonus 20%
 • bezškodový priebeh 3 roky → bonus 30%
 • bezškodový priebeh 4 roky → bonus 45%
 • bezškodový priebeh 5 rokov → bonus 60%

- zľava 50% pre osoby nad 70 rokov a držiteľov preukazu ZŤP, ktorých jediným príjmom je starobný alebo invalidný dôchodok

PZP Kooperativa zahŕňa aj nasledovné výhody

 • Živelné poistenie vozidla
  KOOPERATIVA poisťovňa poskytne plnenie, ak dôjde poškodeniu alebo zničeniu motorového vozidla
  – nárazom alebo zrútením lietadla alebo jeho častí,
  – pádom stromov, stožiarov a iných predmetov, ak nie sú súcastou poškodenej veci,
  – povodňou, záplavou, zemetrasením, tiažou snehu,
  – námrazou, víchricou, krupobitím,
  – zosuvom pôdy, zrútením skál alebo zemín, zosúvaním alebo zrútením lavín,
  teda všetko prírodnými živelnými udalostami, neovplyvnitelnými ľudským konaním alebo opomenutím. Plnenie bude poskytnuté v časovej cene.
 • Úrazové poistenie sedadiel
  KOOPERATIVA poisťovňa poskytne plnenie v prípade úrazu osôb, prepravovaných motorovým vozidlom:
  – Smrť následkom úrazu na poistnú sumu 3 320 €
  – Trvalé následky úrazu – plnenie bude príslušné % z poistnej sumy 3 320 €
 • V prípade totálnej škody (tvz. GAP) dostanete plnú hodnotu vozidla (aktuálna hodnota v čase nehody)
 • Možnosť zliav na iné produkty poisťovne Kooperativa, ak sa preukážete platnou PZP zmluvou uzavretou v poisťovni Kooperativa.

Asistenčné služby Partner

 • Predcestovná asistencia
  - turistické informácie
  - cestovné informácie – zjazdnosť ciest, ceny benzínu a nafty, – poplatky na cestách (mýtne)
 • Administratívno – právna asistencia
  - právne rady v núdzovej situácii
  - informácie o pravidlách cestnej premávky
  - telefonická pomoc v núdzi
  - tlmočenie a preklady
  - regresné konanie – vymáhanie škody
 • Technická asistencia
  - oprava na mieste alebo odťah do najbližšej opravovne max. 100 km alebo úschova vozidla max. 7 dní x 6,638 €
  - pokračovanie v ceste – ubytovanie na 1 noc max. do 66,3878 € alebo náhradná doprava – taxi do 99,58 € alebo automobil na 24 hodín alebo vlak II. triedy
  - krádež vozidla – ubytovanie na 1 noc do 66,3878 €, pokračovanie v ceste alebo návrat domov – automobil na 24 hodín alebo vlak II. triedy
  - strata kľúčov od vozidla – otvorenie dvier, výmena zámkov do 50 €
  - zámena paliva v nádrži, vyčerpanie paliva do 50 €
  - defekt pneumatiky – výmena pneumatiky na mieste do 50 €
  - poskytnutie pôžičky na opravu 500 €

Asistenčné služby EuroPartner

 • Predcestovná asistencia
  - turistické informácie
  - cestovné informácie: zjazdnosť ciest, ceny benzínu a nafty, poplatky na cestách (mýtne)
 • Administratívno – právna asistencia
  - právne rady v núdzovej situácii
  - informácie o pravidlách cestnej premávky
  - telefonická pomoc v núdzi
  - tlmočenie a preklady
  - regresné konanie – vymáhanie škody
 • Technická asistencia
  - oprava na mieste do 120 € alebo odťah do najbližšej opravovne max. 100 km alebo úschova vozidla max. 10 dní x do 13 €
  - pokračovanie v ceste – ubytovanie na 2 noci max. do 66,3878 € alebo náhradná doprava – taxi do 99,58 € alebo automobil do 48 hodín alebo vlak II. triedy
  - krádež vozidla – ubytovanie na 2 noci do 60 €, pokračovanie v ceste alebo návrat domov – automobil na 24 hodín alebo vlak II. triedy
  - strata kľúčov od vozidla – otvorenie dvier, výmena zámkov do 50 €
  - zámena paliva v nádrži, vyčerpanie paliva do 50 €
  - defekt pneumatiky – výmena pneumatiky na mieste do 50 €
  - poskytnutie pôžičky na opravu 1 000 €

Ďalšie informácie o asistenčných službách

Telefonický NON-STOP kontakt

 • SR: 18 118
 • zo zahraničia: +421 2 6353 2236

Pozrite si podrobnosti asistenčných služieb, ktoré dostanete od poisťovne Kooperativa, kliknite sem:
Asistenčné služby Kooperativa