... všetko o povinnom zmluvnom poistení

PZP Groupama poisťovňa

Čo sa zohľadňuje pri výpočte cien poistného v poisťovni Groupama?

PZP Groupama poisťovňa

 • Objem motora v cm3
 • Vek osôb: osoby mladšie ako 24 rokov majú vyššie sadzby
 • Miesto bydliska (kategórie: Bratislava, krajské mestá, okresné mestá a iné mestá)
 • Hmotnosť vozidla
 • Bezškodovovosť: počet mesiacov bez poistnej udalosti

Čo by ste mali vedieť o PZP Groupama

 • Platenie poistného: ročne, polročne alebo štvrťročne
 • Nulová spoluúčasť
 • Asistenčné služby sú súčasťou PZP Groupama

Bonusy a zľavy

 • Vstupný bonus udeľovaný za bezškodový priebeh je možný až do výšky 60%
 • Zľava za dieťa do 15 rokov – 10%
 • Zľava za používané palivo(všetko okrem nafty) – 15%,
 • 10 % zľava za iné poistnenie v Groupama
 • 5% zľava za účet v OTP banke

Nahlasovanie poistných udalostí:

Tel.: +421 2 20 854 854
Fax: +421 2 208 54 442
Email : udalost@groupama.sk

Asistenčná služba Europ Assistance

Telefónne číslo: +420 2/96 33 96 33
E-mail: eurocross@eurocross.cz

Dôležité kontakty

Centrála:
Groupama Garancia poisťovňa a.s.,
pobočka poisťovne z iného členského štátu
Miletičova 21
821 08 Bratislava
Infolinka : +421 2 208 54 208

Sabzby a produkty:

Produkty:

 • Economy
 • Business

Limity poistného plnenia

Možné sú dve výšky limitov poistného plnenia, prostredníctvom produktov Economy(základný) alebo Business(navýšený).

Economy

 • 5 000 000 EUR:  pri škode na zdraví a náklady pri usmrtení, bez ohľadu na počet zranených alebo usmrtených.
 • 1 000 000 EUR:  pri poškodení, zničení, odcudzení alebo strate veci, ušlom zisku a nákladoch spojených s právnym zastúpením pri uplatňovaní nárokov, bez ohľadu na množstvo poškodených osôb.

Sadzby

Vypočítať cenu PZP Groupama, kliknite sem

» cena PZP