... všetko o povinnom zmluvnom poistení

PZP Allianz – Slovenská poisťovňa

PZP Allianz

Povinné zmluvné poistenie Allianz

S uzatvorením PZP Allianz budete mať kryté škody na zdraví a náklady, ktoré vzniknú pri úmrtí, ďalej škody na majetku, pri odcudzení a krádeži, náklady na ušlý zisk a taktiež náklady súvisiace s právnymi úkonmi pri vymáhaní poistného plnenia.

Limity krytia a produkty

Allianz poskytuje okrem základnej výšky krytia aj produkt, ktorý poskytuje navýšené poistné krytie, v závislosti od vaších poistných potrieb.

Základná výška krytia

 • 5 mil. €  - škody na zdraví a náklady vzniknuté pri usmrtení, bez ohľadu na počet zranených alebo usmrtených osôb
 • 1 mil. € –  pri vecných škodách a ušlom zisku spolu na jednu poistnú udalosť

Maximálna navýšená výška krytia

 • 10 mil. €  - škody na zdraví a náklady vzniknuté pri usmrtení, bez ohľadu na počet zranených alebo usmrtených osôb
 • 5 mil. € –  pri vecných škodách a ušlom zisku, suma spolu na jednu poistnú udalosť

Produkty:
Modul Basic
Modul Standard
Modul Optimal
Modul Ostatné vozidlá

Modul Basic

 • Určený príležitostným vodičom
 • Základné limity krytia:
  5 mil. € – pri škodách na zdraví alebo usmrtení
  1 mil. € – pri vecných škodách a ušlom zisku
 • Platí sa spoluúčasť
 • Asistenčné služby nie sú v cene PZP, je však možné si ich doplatiť za poplatok 3,29 €

Modul Standard

 • Určený pre bežných vodičov
 • Základné limity krytia:
  5 mil. € – pri škodách na zdraví alebo usmrtení
  1 mil. € – pri vecných škodách a ušlom zisku
 • Spoluúčasť sa neplatí
 • Asistenčné služby nie sú v cene PZP, je však možné si ich doplatiť za poplatok 3,29 €

Modul Optimal

 • Určený pre vodičov, ktorý využívajú svoje vozidlo pravidelne (každodenne)
 • Základné limity krytia:
  10 mil. € – pri škodách na zdraví alebo usmrtení
  5 mil. € – pri vecných škodách a ušlom zisku
 • Asistenčné služby v cene PZP: Allianz Assistance bezplatne
 • Možnosť dohodnúť sa na platení spoluúčasti, výmenou za zľavy na poistnom

Modul Ostatné vozidlá

 • Určený pre ostatné motorové vozidlá (motorky, prívesy, nákladné automobily, atď), výška poistného krytia sa dá prispôsobiť
 • Limity krytia:
  základné limity – 5 mil. €/1 mil. €: škody na zdraví/škody na majetku
  vyššie limity – 10 mil. €/5 mil. €: škody na zdraví/škody na majetku
 • Žiadna spoluúčasť sa neplatí
 • Asistenčné služby nie sú v cene PZP

Zľavy a bonusy

 • Možná zľava 15% výmenou za platenie spoluúčasti
 • 10% vernostná zľava, 5% zmluvná zľava
 • Rodinný autobalík: zvýhodnené sadzby pre poistenie ďalších áut v rodine, čítajte viac tu: Rodinný autobalík PZP
 • Zľava pri ročnom platení poistného
 • Ďalšie zľavy pri uzatváraní poistenia online alebo cez telefón
 • Bonusový systém pre isté kategórie vozidiel, detaily tu: Bonusový systém

PZP cez telefón

Môžete volať nasledovnú infolinku: 0800 122 222

Čo by ste mali ešte vedieť o PZP Allianz

 • Územná platnosť PZP: územie SR – vaším dokladom o potvrdení uzavretia poistenie PZP je Biela karta, zahraničie v krajinách zelenej karty – vaším dokladom o platnom PZP poistení je Zelená karta
 • Platenie poistného: ročne, polročne alebo štvrťročne
 • Možnosti platenia poistného:
  Online poistenie PZP – cez internetbanking, platobnou kartou alebo vkladom na účet poisťovne
  PZP cez telefón – vklad na účet poisťovne, bankovým prevodom alebo platbou cez Slovenskú poštu
  Osobné dojednanie PZP -  v hotovosti, bankovým prevodomalebo platbou cez Slovenskú poštu
 • Platnosť PZP zmluvy : poistenie PZP je uzatvárané na dobu neurčitú
 • Dôležité kontakty:

  Centrála
  Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s.
  Dostojevského rad 4
  815 74 Bratislava
  Infolinka: 0800 122 222

Asistenčné služby

Allianz ku PZP poskytuje (v cene PZP len pre produkt Optimal) Asistenčné služby Allianz Assistance, ktoré zahŕňajú napríklad tieto služby

 • opravu vozidla na mieste resp. jeho odtiahnutie a úschovu v prípade nepojazdnosti
 • zabezpečenie náhradného ubytovania po poruche či krádeži vášho auta
 • cestovné náklady do miesta bydliska po nehode, poruche či krádeži vozidla
 • zabezpečenie dočasného náhradného vozidla

Kam volať, ak potrebujete využiť Asistenčné služby Allianz

Tel. kontakt: +421 2 529 33 112 (Non-stop Allianz Assistance)

Odkazy:

Pozrite si aj nasledovné odkazy, ktoré obsahujú detaily Asistenčných služieb, ktoré dostanete ku PZP v poisťovni Allianz a tiež kalkulačku výpočtu cien PZP.