... všetko o povinnom zmluvnom poistení

PZP Union poisťovňa

Čo zohľadňuje UNION pri výpočte cien PZP

Union poisťovňa

 • Hmotnosť: týmto parametrom sa odlišuje od ostatných poisťovní, ktoré hmotnosť zohľadňujú len minimálne alebo vôbec
 • Vek: osoby nad 25 rokov majú nižšie ceny
 • Výkon auta v kW: 6 výkonnostných kategórii (do 50, 51-70, 71-85, 86-105, 106-125, 126 a viac kW)
 • Na cenu má vplyv tiež miesto bydliska/sídlo.

Zľavy

 • Ak ste klientami Union poisťovne resp. Union zdravotnej poisťovne, môžete dostať zľavu až 5%
 • Pre online poistenie zľava 5% pre právnické osoby resp. 15% pre fyzické osoby
 • Ďalšia zľava ak uzavriete PZP a havarijné poistenia súčasne v Unione do výšky 10%

Dôležité kontakty

Centrála
Union poisťovňa, a. s.
Bajkalská 29/A
813 60, Bratislava
Infolinka: 0850 111 211, +421/2/2081 1811 (zo zahraničia)
email: union@union.sk

Sadzby a produkty

Produkty: PZP MINI, PZP Optimum, PZP Excellent

PZP BASIC
- základný balík, uzavretie je možné len online alebo telefonicky
- limity krytia:

 • 5 mil. EUR – škody na živote a zdraví
 • 1 mil. EUR – škody na majetku

- Možná frekvencia platenia: ročná, polročná alebo štvrťročná, cenovo nie je žiadna forma zvýhodnená
nezahŕňa asistečné služby
PZP Optimum
- vyššie limity poistného plnenia:
- limity krytia:

 • 5 mil. EUR – škody na živote a zdraví
 • 3 mil. EUR – škody na majetku

- zahŕňa asistenčné služby Union
- Možná frekvencia platenia: ročná, polročná alebo štvrťročná, cenovo nie je žiadna forma zvýhodnená
PZP Excellent
- nadštandardne vysoké poistné plnenia:
- limity krytia:

 • 5 mil. EUR – škody na živote a zdraví
 • 5 mil. EUR – škody na majetku

- zahŕňa asistenčné služby Union
- Možná frekvencia platenia: ročná, polročná alebo štvrťročná, cenovo nie je žiadna forma zvýhodnená

Asistenčné služby Union

Povinné zmluvné poistenie Union zabezpečuje asistenčné služby s pomocou EuroCross Assistance (len pre motorové vozidlá pod 3.5 t).

NONSTOP Asistenčné služby Union

 • V prípade dopravnej nehody
  – Zorganizovanie technickej pomoci a úhrada nákladov do 75 €
  – Odťah vozidla do najbližšieho servisu a úhrada nákladov do 150 € v SR a do 250 € v zahraničí
  – Úschova nepojazdného vozidla do 3 dní
  – ubytovanie na 1 noc do 50 € na osobu
  – Zorganizovanie a úhrada nákladov na spiatočnú cestu alebo pokračovanie v ceste vlakom alebo autobusom
  – požičanie náhradného vozidla
 • V prípade poruchy
  – Zorganizovanie technickej pomoci a úhrada nákladov do 50 €
  – Odťah vozidla do najbližšieho servisu do 50 km a úhrada nákladov do 150 € v SR
 • V prípade krádeže vozidla
  – na území SR náhradné vozidlo
  – v zahraničí ubytovanie na 2 noci alebo zorganizovanie a preplatenie cesty vlakom, autobusom alebo lietadlom do miesta trvalého pobytu
 • Strata kľúčov od vozidla - technická pomoc, výmena zámkov, odťah so servisu.
 • Nedostatok / Zámena paliva – dodanie paliva na miesto, vyčerpanie paliva, odťah do servisu
 • Defekt pneumatiky - technická pomoc pri výmene pneumatiky na mieste alebo odťah do najbližšieho servisu do 70 €
 • Vybitie batérie – technická pomoc na mieste a náklady na výjazd do 70 €.
 • Lekárska starostlivosť po nehode – organizovanie lekárskej pomoci
 • Repatriácia vozidla do SR – vyzdvihnutie a preprava vozidla do SR, keď je nepojazdné dlhšie ako 7 dní.
 • Finančná tieseň – asistenčná služba doručí hotovosť do 1000 € na prekonanie finančnej tiesne v zahraničí

Telefonický linka pre asistenčné služby:

 • Slovensko:    0850 111 211
 • Zahraničie:  +421 (2) 2081 1811

Podrobnosti asistenčných služieb UNION čítajte tu: Asistenčné služby UNION

Sadzby

Vypočítať cenu PZP UNION, kliknite sem

» cena PZP