... všetko o povinnom zmluvnom poistení

PZP UNIQA poisťovňa

PZP UNIQA poisťovňa
Od PZP zodpovednosti vozidla UNIQA môžete očakávať pokrytie nákladov za poškodenie na zdraví a v prípade usmrtenia, za škody vzniknuté poškodením, zničením, odcudzením alebo stratou vecí. Ďalej vám uhradí náklady na ušlý zisk a náklady, ktoré súvisia s vymáhaním poistného plnenia.

Ďalšie fakty o PZP UNIQA

 • Bonusy a zľavy, čo sa zohľadňuje:
  - Bydlisko: pri menších mestách je výhodnejšia sadzba poistného
  - Bezškodovosť: zľava až do výšky 50%
  - Zľava za vernosť
 • V cene sú pripoistenia a asistenčné služby (možnosť využiť služby partnerských autoservisov)

Kontakt UNIQA poisťovňa

Centrála
UNIQA poisťovňa, a. s.
Lazaretská 15
820 07 Bratislava
Infolinka: 0850 111 400

Produkty a sadzby PZP UNIQA

Produkt: Auto & Voľnosť PZP
Limity krytia:

 • 5 000 000 EUR (od 1 .1 2012  ):
  náklady pri škode na zdraví a pri usmrtení bez ohľadu na počet zasiahnutých osôb
 • 1 000 000 EUR (od 1 .1 2012  ):
  pokrýva škody na veciach, zničenie alebo stratu vecí, náklady súvisiace s právnym zastúpením pri uplatňovaní nárokov, náklady na ušlý zisk

Asistenčné služby:

Asistenčné služby UNIQA ASSISTANCE
Tel. číslo: +421/2/ 582 52 188

Základné asistenčné služby sú obsiahnuté v cene poistného za povinné zmluvné poistenie:
– Oprava defektu, pomoc v prípade zámeny paliva alebo zabuchnutia kľúčov
– Bezplatný odťah vozidla do preferovaného servisu
– Možnosť využitia viacnásobných služieb, napr. odťah + ubytovanie
– Mobilita na 24 hodín
– Telefonická pomoc v zahraničí (tlmočenie,…)
– Právna asistencia v prípade dopravnej nehody
Rozšírená asistencia za príplatok 12 € ročne obsahuje:
– Základná asistencia
– Limity sú o 100% vyššie ako pri základnej asistencii
– Mobilita na 5 dní zadarmo (v prípade krádeže vozidla na 2 dni)
– Repatriácia zo zahraničia (odťahvozidla ako aj posádky do 1.700 EUR)
– UNIQA navyše poskytuje asistenčné služby aj vozidlá nad 3,5 tony.

Doplnkové úrazové poistenie vodiča motorového vozidla

Zložka úrazového poistenia vodiča Poistná suma Ročné poistné
Smrť úrazom 10 000 € 10 €
Euroochrana – trvalé následky úrazu 30 000 € 10 €
Právna ochrana 10 000 € 20 €

Sazby

Vypočítať cenu PZP UNIQA, kliknite sem

» cena PZP